Category: Finansal Riskler

0

Enflasyonu Etkileyen Kriterler

Bilim adamları ve akademisyenler, bir ülkedeki piyasa değişimlerini ve kur dalgalanmalarını sürekli olarak incelerler. Bilindiği üzere bir ülkenin ekonomisinin istikrarlı bir hale gelmesi durumunda, piyasa aktörlerinin hareket alanları artmış olacaktır. Yurtdışındaki firmalar, ülkedeki analiz...

piyasa riski 0

Piyasa Riski

Piyasa riski, bir piyasa unsurundaki hareketler veya farklılıklar nedeniyle yatırım yapılan bir tutarın değerinin düşeceğini belirten risk türüdür. Standartlaştırılmış piyasa riski unsurları aşağıdaki türlerde kategorize edilebilir: Faiz oranı riski: Bu risk türü faiz oranlarının...

kredi riski 0

Uzlaşma Riski & Tüketici Kredi Riski

Faiz Oranı Riski, Sistemik Risk ve Emtia Riski & Döviz Riski makalelerinden sonra finansal riskler konusuna bu makale ile devam ediyoruz. Amacımız bu konuda size derli toplu bir kaynak oluşturmak.Önümüzdeki günlerde konuya devam edeceğiz....

döviz riski 0

Emtia Riski & Döviz Riski

Bildiğiniz gibi finansal riskler konusundaki çalışmamızda daha önce Likidite Riski , Faiz Oranı Riski ve Sistemik Risk konularını ele almıştık. Bu makale ile finans eğitimi serüvenimizde ve sektörde çalışırken yeterli önemi vermememiz durumunda bizi çok zor durumlara...

sistemik risk 0

Sistemik Risk

Sistemik risk (systemic risk), tüm piyasa tarafından karşı karşıya olan ve tek bir kişi veya işletme ile sınırlı olmayan tüm riskleri belirtir. Tüm piyasa aynı anda çöktüğü için bu risk kaçınılmazdır. Bu nedenle, çeşitli...

faiz oranı riski 0

Faiz Oranı Riski

Faiz oranı riski, bir piyasa riski biçimidir. Faiz oranı riski, bir faiz oranı güvenliğinin (örneğin, tahvil veya kredi) ilişkisel veya oransal değerinin, faiz oranındaki bir artış nedeniyle düşüşe geçeceğini belirtmektedir. Genel olarak, faiz oranları...

likidite riski 0

Likidite Riski Nedir?

Likidite riski, bir varlığı satmaya hevesli olan bir tarafın, piyasada varlığı almaya hazır bir alıcı olmadığı için bunu gerçekleştiremediği durumlarda ortaya çıkabilir. Likidite riski, bir varlığı belirli bir noktada tutmak isteyen taraflar için özellikle...