Emtia Riski & Döviz Riski

döviz riski

Bildiğiniz gibi finansal riskler konusundaki çalışmamızda daha önce Likidite RiskiFaiz Oranı Riski ve Sistemik Risk konularını ele almıştık. Bu makale ile finans eğitimi serüvenimizde ve sektörde çalışırken yeterli önemi vermememiz durumunda bizi çok zor durumlara sokabilecek finansal riskler konusuna devam ediyoruz.

Emtia Riski

Emtia riski, gelecekteki piyasa değerlerinin belirsiz koşullarına bağlı olarak ve gelecekteki emtia fiyatlarındaki değişmelerin bir sonucu olarak gelir düzeyine işaret eden bir tür risktir.

Emtia riskiyle karşı karşıya kalan metalleri, tahılları, elektrik, gaz ve diğerlerini içerir.

Bir emtia sağlayıcı veya tüccar, aşağıdaki emtia risk türlerini yönetmek zorundadır:

Emtia riskiyle uğraşmak zorunda olanlar genel olarak aşağıdaki türlere ayrılabilir:

Satın alanlar (ticaret tüccarları ve kooperatifler), ülke iç  alımlarında, bir ihracatçıya satın alma ve satma süresi arasındaki fiyat riskine maruz kalmaktadırlar.

Üreticiler veya imalatçılar (madencilik kuruluşları, plantasyon kuruluşları ve çiftçiler) maliyet riskine (hammadde fiyatları üzerinde), fiyat riskine ve miktar riskine maruz kalır.

Hükümetler vergi gelirleri ile ilgili olarak, özellikle emtia fiyatlarının artmasıyla (genellikle enerji ve metal ihracatında fark edilir) vergi oranlarında yükselişe ya da ödemeler veya desteklerin derecesine bağlı olduğu durumlarda miktar riskine ve fiyat riskine maruz kalmaktadırlar.

İhracatçılar, limanda alımlar ile belirlenen yerde veya pazarda satış arasında benzer risk türlerine maruz kalmaktadırlar. Ayrıca döviz değiştirme ve ihracat lisansı ile ilgili politik riske maruz kalabilirler.

Döviz Riski

Döviz kuru riski, bir döviz fiyatının bir başka döviz fiyatına göre değişmesinden doğan riskin türüdür. Şirketler ya da yatırımcılar, varlıklarını satın alırken ya da küresel bazda ticari faaliyetlerini her gerçekleştirdiklerinde, pozisyonlarının riskten korunma işlemleri yapılmazsa, kur riskine maruz kalmaktadırlar.

Kur riski, aşağıdaki türlerde kategorize edilebilir:

Çevirme riski: Bu bir muhasebe riski biçimidir ve bu döviz cinsinden tutulmuş varlık tutarıyla ilgilidir. Geçiş süresince döviz kuru değişiklikleri hatalı bir rapor sunacaktır. Sonuç olarak, varlıklar, o dövizdeki fonların yardımı ile dengelenir.

İşlem riski: Bu risk türünde, döviz kurları zamanın geçişi boyunca olumsuz bir şekilde değişir.

Bununla birlikte, bu tür risklerin korunması vadeli döviz sözleşmeleri uygulanarak yapılabilir. Yabancı bir finansal enstrümana ilişkin kur riski, yabancı yatırım alanında temel bir faktördür.

Bu risk değişken maliye politikalarından kaynaklanmakta ve gerçek üretkenlik açısından değişken enflasyon oranlarına yol açmaktadır.

Örneğin bir yatırımcının Kanada’da hisse senetleri varsa, hisse senedi fiyatlarındaki değişimden ve Kanada Doları’nın TL ile ilişkili sapmalarından etkilenir. Bununla birlikte, kişinin hisse senetlerinde % 15’lik bir getiri elde etmesi durumunda, Kanada Doları’nda TL ile ilgili olarak % 15’lik amortisman geçtiğinden, kişi hiç kâr elde etmeyecekti.

Bir işletme çeşitli döviz cinsinden işlem yaparken, otomatik olarak kur riskine maruz kalmaktadır. Risk, yalnızca para birimlerinin diğer para birimleriyle ilişkili olarak değişebilmesinin sebebi ile ortaya çıkar.

Bir finans kuruluşu ayrı para birimlerinde alım satım yapıyorsa, para birimleri arasındaki dönüşüm oranları da değiştiği için harcamalar ve gelir artabilir veya düşebilir. Bir şirket ayrı bir para birimi cinsinden bir kredi kullanırsa, kredi ödemeleri de değişebilir veya şirket yurtdışında bir yatırım yaptıysa, yatırım getirisi kur dalgalanmaları nedeniyle değişebilir ve buna genellikle döviz kuru riskidir.

Not: Finansal riskler de dahil, tam ve profesyonel bir finans eğitimi için bir kurumsal eğitim tavsiye edelim:

http://www.mebakademi.com/egitimler/134-meb-onayli-finans-egitimi.html

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir