Likidite Riski Nedir?

likidite riski

Likidite riski, bir varlığı satmaya hevesli olan bir tarafın, piyasada varlığı almaya hazır bir alıcı olmadığı için bunu gerçekleştiremediği durumlarda ortaya çıkabilir.

Likidite riski, bir varlığı belirli bir noktada tutmak isteyen taraflar için özellikle önemlidir ve bu durum, satma yeteneklerini etkiler. Likidite riskinin ifadesi, fiyatın sıfıra indirilmesinden oldukça farklıdır. Bir varlığın fiyatının sıfıra düştüğü koşullarda, piyasa, varlığın değerli olmadığına karar verir. Bununla birlikte, eğer bir taraf, varlığı için ticarete hazır bir başka tarafı bulamazsa, bu, piyasa katılımcılarının birbirlerini bulmaları için potansiyel bir sorun demektir. Likidite riskinin küçük hacimli piyasalar veya yeni pazarlarda daha büyük olmasının nedeni de budur.

Likidite riski, tutarsız likidite nedeniyle bir finansal risk biçimidir. Bir finansal hizmetler sağlayıcısının likiditesi, söz konusu şirketin kredi notunun düşmesi veya ani olarak, beklenmedik nakit çıkışlarına veya tarafların satışı veya firmaya ödünç verilmesinin önlenmesine neden olan başka herhangi bir türde olaya şahit olursa azalabilir. Bir işletme, firmanın bağlı olduğu piyasaların likidite kaybına da maruz kalması durumunda, likidite riskine maruz kalabilir.

Diğer risk türlerini birleştiren likidite riskinde bir eğilim görülmektedir. Bir ticari kuruluş, nitelikleri gereği likit olmayan bir varlık sahibi konumunda bulunuyorsa, pozisyonu kısa bir süre içinde tasfiye etme kapasitesi sınırlı olduğu için piyasa riskleri pekişecektir. Bir ticari varlığın belli bir günde iki ayrı ı taraftan telafi edici nakit akışları varsa ve borç alan taraf ödeme konusunda zorlanıyor ise, kurumun ödemeyi yapmak için diğer kaynaklardan para toplamaktan başka seçeneği yoktur. Bunu yapamaması durumunda, tekrar zorlanacaktır. Bu durumda, likidite riski, kredi riski ile birleşir.

Bir pozisyonun finansal riskten korunma riski, likidite riskini de beraberinde getirmekle birlikte piyasa riski ile yapılabilir. Yukarıda bahsedilen kredi riskine ilişkin örnekte, iki dengeleme ödemesinin olduğu ve bunun sonucunda kredi riskini içerdiği kanıtlanmıştır, ancak halen herhangi bir piyasa riski söz konusudur.

Likidite riskinin yönetimi ayrıca kredi riski, piyasa riski ve diğer risk türleri ile yapılmalıdır. Likidite riski diğer risk türlerini konsolide etme eğilimindeyken, likidite riskinin ortadan kaldırılması zor ya da mümkün değildir. En temel koşullar altında, kapsamlı likidite riski ölçümleri bulunmamaktadır. Likidite riskinin değerlendirilmesi için belirli aktif pasif yönetimi yöntemleri uygulanabilir. Likidite riskinin temel bir incelemesi, gelecekte günlük olarak net nakit akışlarını gözlemlemektir. Belirli bir günde önemli miktarda negatif nakit akışı (net) varsa, bu büyük bir endişe kaynağıdır.

Bu değerlendirmeler, ihtiyatlılık esasına dayalı nakit akışlarını, örneğin ipotek destekli menkul kıymetler veya türev araçlardan gelen nakit akışları dikkate almamaktadır. Bir ticari işletmenin nakit akışları büyük ölçüde şarta bağlı ise, likidite riskinin değerlendirilmesi birtakım senaryo analizi kullanılarak yapılabilir.

Genellikle, senaryo analizi aşağıdaki adımları içerir:

  • Belirtilen bir zaman aralığında piyasa değişkenleri ve varsayılanlar için çok sayıda senaryo oluşturulması. Her senaryoda günlük olarak nakit akışlarının analizi.
  • Bilançolar bir kurumdan diğerine farklı olduğundan, bu değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasıyla ilgili minimum kıyaslama yapılmaktadır.
  • Finansal kuruluşların denetleyicileri, genellikle likidite riskinin genel olarak gerektirdiği unsurlardan endişe duymaktadır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir